Produkty

Stručný prehľad
ponúkaného sortimentu

Káble a vodiče

 • Bezhalogénové silové káble (CXKE-R, CHKE-R, CXKE-V, CHKE-V, N2XH, NHXH, JE-H(ST)H, J-H(ST)H ...)
 • Gumené silové káble (CGSG, CGTG, H05RR-F, H07RN-F, CGZ, CHBU ...)
 • Šnúry silové
  - Tienené šnúry silové (CYH, V03VH-H, CYLY, H03VV-F, CYSY, H05VV-F, CMSM ...)
  - Netienené šnúry silové (CMFM, RHEYFLEX 500-CY ...)
 • Dátové a oznamovacie káble
  - Koaxiálne káble (VCCKY, VCCKE, VCCJY, VCCJE, VCDFE, VCCOY, VLEOM, VCEOY ...)
  - Telekomunikačné káble (TCEKFY, TCEPKPFLE, TCEKE, TCEPKSWFLE, TCEKFLES ...)
  - Káble pre riadiace a ovládacie systémy (JEXY, JYXY, JEFY ...)
  - Inštalačné káble (SYKFY, JYTY, JQTQ, J-Y(ST)Y ...)
  - Dátové káble (FTP, UTP, PCXHE-R ...)
  - Ostatné oznamovacie káble (MK, U, LTU, SCY, LYQJ ...)
 • Silikónové káble (CSA, CSSS, HELUTHERM 400, SIHF ...)
 • CYKY (CYKY, NYY, NYM, CYKY-N, CYMYZ ...)
 • AYKY (AYKY, AYKYz, NAYY ...)
 • CYA (CYA, H05V-K, H07V-K)
 • Vysokonapäťové káble (22-AXEKVCEY, NA2XS(F)2Y, 22-AXEKVC(AR)E ...)

Istenie

 • Ističe 1, 1N, 2 - pólové
 • Ističe 3, 3N, 4 - pólové
 • Príslušenstvo ističov
 • Prúdové chrániče
 • Prepäťové ochrany
 • Kompaktné ističe
 • Závitové poistkové vložky
 • Závitové poistky
 • Poistkové dotyky
  - Poistkové hlavice
  - Poistkové spodky
 • Nožové poistkové vložky
  - Nožové poistky
  - Poistkové spodky
  - Príslušenstvo nožových poistiek
 • Valcové poistkové vložky
 • Ostatné poistkové vložky
  - Sklenené poistky
  - VN poistkové vložky
  - Ostatné poistky

Spínače a odpínače

 • Domové spínače
 • Spínače IP44, IP55, IP66
 • Vačkové spínače
 • Tlačidlové ovládače a signálky
 • Súmrakové a pohybové spínače
 • Stmievače a časové spínače
 • Koncové spínače
 • Mikrospínače
 • Tlakové spínače
 • Závesné ovládače
 • Fotoelektrické snímače
 • Indukčné snímače
 • Páčkové spínače
 • Vstavané spínače
 • Ostatné spínače
 • Odpínače
  - Poistkové odpínače
  - Ostatné odpínače

Zásuvky a vidlice

 • Zásuvky - oznamovacia technika
 • Domové zásuvky
 • Priemyselné zásuvky
 • Priemyselné vidlice
 • Vidlice a zásuvky na pohyblivý prívod
 • Adaptéry pre priemyselné aplikácie
 • Zásuvky IP44, IP55, IP66
 • Ostatné zásuvky a vidlice

Spínacie prístroje a transformátory

 • Relé
 • Stýkače
 • Spúšťače motorov
 • Transformátory
 • Frekvenčné meniče a softštartre

Elektroinštalačný materiál

 • Predlžovacie a flexo šnúry
 • Predlžovacie káblové bubny
 • Prepojovacie a účastnícke šnúry
 • Nálepky a štítky
 • Batérie a nabíjače
 • Náradie, DYMO
 • Upevňovací materiál
 • Izolačné pásky, viazacie pásky
 • Bužírky
 • Zmršťovacie produkty
 • Inštalačné žľaby a kanály
 • Káblové nosné systémy
 • Rúrky
 • Podlahové systémy
 • Škatule a viečka
 • Svorky a svorkovnice
 • Vývodky
 • Príchytky
 • Ukončenie a spájanie káblov
  - Káblové oká a vidlice
  - Káblové spojky
  - Dutinky, kolíky, konektory

Svietidlá

 • Žiarovkové svietidlá
 • Žiarivkové svietidlá
 • Výbojkové svietidlá
 • Halogénové svietidlá
 • Svetelné systémy
 • Ručné svietidlá
 • Núdzové svietidlá
 • Uličné svietidlá
 • Svetelné vodiče
 • LED svietidlá
 • Ostatné svietidlá
 • Náhradné diely svietidiel
  - Sklá svietidiel
  - Kryty svietidiel
  - Objímky
  - Tlmivky
  - Predradníky
  - Štartre
  - Kondenzátory
  - Ostatné náhradné diely

Svetelné zdroje

 • Žiarovky
  - Žiarovky pre všeobecné použitie
  - Halogénové žiarovky
  - Ostatné žiarovky
 • Žiarivky
  - Žiarivky
  - Kompaktné žiarivky
 • LED
 • Výbojky
  - Sodíkové výbojky
  - Ortuťové výbojky
  - Halogenidové výbojky
  - Iné výbojky

Bleskozvody

 • Striešky a uholníky
 • Svorky
 • Cu bleskozvod
 • Zvodové tyče a držiaky
 • Podpery vedenia
 • Uzemňovací systém

Ostatné

 • Domáce dorozumievacie zariadenia
  - Telefóny
  - Sieťové napájače
  - Elektrické zámky
  - Zvončeky
  - Vrátniky a tlačidlové tablá
  - Videosystém
 • Elektronika
 • Kúrenie a ventilácia
  - Konvektory a panely
  - Vykurovacie káble a rohože
  - Akumulačné pece
  - Ohrievacie telesá
  - Ventilátory
 • Rozvodné skrine
  - Prípojkové skrine
  - Elektromerové rozvádzače
  - Rozpojovacie skrine
  - Prístrojové rozvádzače
  - Zásuvkové rozvádzače
  - Ostatné rozvádzače
 • Stožiare a výložníky
 • Meranie a regulácia
  - Termostaty a regulátory
  - Elektromery
  - Ostatné meracie prístroje
 • Svetelná signalizácia
 • Zvuková signalizácia
 • Ostatné
  - Ochranné pomôcky
  - Riadiace systémy
  - Štruktúrovaná kabeláž
  - Prípojnicové rozvody
  - Zdroje