Prázdny

SME VAŠÍM ELEKTRO-PARTNEROM UŽ 27 rokov

Prázdny
Prázdny

Elektroinštalačný   materiáL

svietidlá

Prázdny

O spoločnosti
E.D.E.N. EL-MAT

Od svojho vzniku v roku 1993 pracujeme v obchodnej oblasti dodávok elektroinštalačného materiálu pre renomované spoločnosti, veľkoobchodné firmy, drobné montážne a obchodné subjekty po celom území SR i v zahraničí.

Prázdny

Spoločnosť E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o., so sídlom v Poprade vznikla transformáciou spoločnosti Ladislav Gurník, E.D.E.N. - EL MAT. Okrem sídla v Poprade - Veľkej máme pobočky tiež v Košiciach a Bratislave a prostredníctvom dcérskej spoločnosti ELTRA - ELMAT, s. r. o. pôsobíme aj v Prešove.

Prísun materiálu zabezpečujeme prioritne priamo od výrobcov, prípadne prostredníctvom autorizovaných predajcov. Časť položiek si zabezpečujeme priamym dovozom zo zahraničia. Šírku a hĺbku nášho skladového sortimentu predstavuje približne 14 500 položiek tovaru.

Okrem základných skladových položiek zabezpečujeme celú škálu špecialít v technicky vymedzenom sortimente. Máme k dispozícii potrebné technické vybavenie a školený personál pre príjem a skladovanie tovaru, prípravu a kompletizáciu zákaziek a ich expedovanie po celom území SR i do zahraničia.

Obchodná stratégia firmy je realizovaná na báze najnižších cien, v čom reagujeme na požiadavky svojej klientely a ich spokojnosť. Svoje krédo sme si založili na tom, že sme rýdzo slovenskou organizáciou, ktorej cieľom je predaj kvalitných výrobkov, predovšetkým od slovenských výrobcov, za prijateľné ceny. Prvoradým cieľom všetkých zamestnancov je pozitívny prístup k zákazníkovi, aby bola zaručená jeho maximálna spokojnosť.


Centrála


Poprad 

E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.
Teplická 34
058 01 Poprad

 

 
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30


 


Košice

E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.
Priemyselná 2
040 01 Košice

 


Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30Bratislava

E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.
Mlynské Nivy 77
821 05 Bratislava

 


Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30


Pobočka


Prešov

ELTRA - ELMAT, s. r. o.
Bardejovská 32
080 06 Prešov

 


Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30